Projektai

Tartoko pelkės tvarkymo darbai

2012 m. spalio 18 d. pasirašyta projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-014, finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. rojektu siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose.

Projekto tikslai:
- Sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su saugomomis vertybėmis;
- Sudaryti sąlygas lankytis saugomose teritorijose nedarant žalos aplinkai;
- Sudaryti prielaidas "Natura 2000" tinklo teritorijų būklei gerinti.

 

Paverknių piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais

Tvarkymo projektas yra parengtas siekiant sukurti tinkamą Paverknių piliakalnio archeologinio komplekso lankymo infrastruktūrą, atverti piliakalnį vizualinei apžvalgai ir išryškinti jo gynybines funkcijas. Darbai turėtų būti baigti 2013 m. gruodžio mėnesį.

 

Balbieriškio atodangos tvarkymo darbai

Numatoma sutvarkyti teritorija yra apie 1 ha ploto valstybinės žemės. Tvarkymo darbų tikslas- išsaugoti ir pritaikyti lankymui gamtos paminklą Balbieriškio atodangą, supažindinti regioninio parko lankytojus su vienu vertingiausių parke geomorfologiniu objektu, užtikrinti lankytojų saugumą sukuriant sąlygas lankytojams saugiai pasigrožėti atsiveriančia įspūdinga panorama nuo atodangos viršaus. Tuo tikslu bus pastatyti nesudėtingi įrengianiai: apžvalgos aikštelė ir apžvalgos pakyla, informaciniai stendai, dviračių stovai, suoliukai , pandusas žmonėms su negalia.

Darbai bus baigti  iki 2013 m. birželio mėn.

 

Valstybinių parkų institucinis vystymas

Projekto trukmė: 1998-2000 m. Finansavimo šaltiniai – Danijos aplinkos apsaugos agentūra (DANCEE) ir Nac. biudžetas. Danijos vyriausybė finansavo:

  • Lankytojų centro Birštone įsteigimą (ekspozicija pasakoja apie Nemuno kilpų susidarymą, piliakalnius, Nemuno salas ir kt.),
  • Gamtos mokyklos su lauko klase įrengimą,
  • vaizdinės informacijos sukūrimą (išleistas turistinis žemėlapis, knyga „Didžiosios Nemuno kilpos“, sukurtas dokumentinis filmas „Kur Nemunas vingiuoja“),
  • poilsiaviečių su lauko baldais, medžio skulptūromis, trumpalaikio poilsio vietų, treniruoklių įrengimą prie dviračių ir pėsčiųjų tako Žvėrinčiaus miške,
  • apžvalgos aikštelės prie Balbieriškio aikštelės įrengimą.

  

Nemuno salos ties Prienais tvarkomieji darbai

Projekto trukmė: 2001 m. Finansavimo šaltiniai – Regioninės aplinkos centras Lietuvos biuras/ Nac. biudžetas. Tikslas – biologinės įvairovės išsaugojimas. Darbai: kasmetinis ataugančių krūmų atžalų šalinimas Nemuno saloje. Projekto rezultatai:

  1. Ornitofaunos išsaugojimas bei pagausinimas: salose perinčių mažųjų ir upinių žuvėdrų, raudonkojo tulikų bei kitų sėjikinių būrio paukščių rūšių išsaugojimas, jų populiacijos pagausinimas, naujų salose perinčių rūšių pritraukimas.
  2. Švietėjiška veikla: visuomenės supažindinimas su salose gyvenančiais paukščiais, salų reikšme ornitologiniu požiūriu. (Salose talkininkavo moksleiviai bei kiti gamta besidomintys žmonės)

 

Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje

Projekto trukmė: 2001-2002 m. Finansavimo šaltiniai - Švedijos aplinkos apsaugos agentūra.  

Regioniniame parke inventorizuotos 188 kertinės miško buveinės: 108 – KMB ir 80 – potencialios KMB;

bendras plotas – 1166 ha: 842 ha užima KMB ir 324 ha užima potencialios KMB;

vidutinis KMB plotas – 7,8 ha, vidutinis potencialios KMB plotas – 4,1 ha.

 

Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra

Projekto trukmė: 2005-2007. Finansavimo šaltinis – ES struktūrinių fondų lėšos. Uždaviniai: informacinės sistemos kūrimas ir lankytojų srautų reguliavimas valstybiniuose parkuose bei nacionalinių ir Natura 2000 saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra. Plačiau apie projekto tikslus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje: Projektai /ES Struktūriniai fondai /Įvykdyti projektai/ Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra

Viena iš veiklų: Nemuno kilpų RP lankytojų centro Prienuose įrengimas.

 

Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas

Finansavimo šaltinis – ES struktūrinių fondų lėšos. Tikslai:sudaryti prielaidas veiklai valstybiniuose parkuose ir paveldo objektų teritorijose tinkamai sureguliuoti bei įgyvendinti ES Tarybos direktyvų dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB) ir dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB) reikalavimus.

Projektas skirtas reglamentams patikslinti, konkrečioms apsaugos priemonėms numatyti. Konkrečios kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės negali būti įgyvendinamos neturint planavimo dokumentų.  

Projekto dėka Lietuvos saugomos teritorijos organiškai įsilieja į Europos Sąjungos propaguojamą bendraeuropinį saugomų teritorijų tinklą.

Vienas iš rezultatų: parengtas Nemuno tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio gamtotvarkos planas.

 

Kalendorius

Liepa 2017
Pr A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nuorodos


m0

keliauk-kitaip

baneris

kaimo statyba